(ویدئو) راز مومیایی «انسان دُم‌دار»؛ یری دریایی که جاودانگی می‌بخشد!

[ad_1]

دانشمندان یک پری دریایی مومیایی شده اند که گفته می شود به هرکسی که شتوشت نن بخورد، وودانگی یکا می کند، راسی می کنند تا م.

به گزارش فرارو، نیویورک پست نوشت: ظاهرا این موجود اسرارآمیز 12 اینچی (30 سانتیمتری) بین سالهای 1736 تا 1741 در اقیانوس آرام، در جزیره نزدیکی شیکو ژاپن، گرفتار شده و اکنون در معبدی در شهر آساکوچی نگهداری می شود.

م م م ه ه ه ه س س س س س ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست

این مؤمیایی را برای سیتی‌اسکن به امانت گرفته‌اند تا اسرار نن را کشف کنند.

شیروشی کینوشیتا که این روژه را ارائه کرده است، در این باره گفت که این موجود عجیب‌وغریب می‌تواند وجود مذهبی داشته باشد.

وی افزود: یری دریایی‌های ژاپنی افسون جاودانگی دارند. می‌گویند اگر گوشت پری دریایی بخورید، گزرگز نخواهید مرد. فس ه ه ه ه ی ی ی پ پ ج…………………………… این افسانه در نزدیکی معبدی که مومیایی پری دریایی در آن یافت شد، دوباره رایج است. شنیدم که برخی عتقا اعتقاد به این افسانه، فلس‌های مومیایی پری دریایی را می‌خوردند.

نامه‌های تاریخی مربوط به سال ۱۹۰۳ ظ هاراً توسط مالک قبلی این مومیایی نوشته شده در ننر مومیایی نگهداری می‌شود و داستان.

در این نامه آمده: یری دریایی در یک رور ماهیگیری در دریای استان کوچیار شد. . . . . . پدربزرگ و مادربزرگم ن را خریدند و به نوان یک گنج خانوادگی دارند.

مشخص نیست که مومیایی چگونه و چه یمانی به معبد اینگوئن در آساکوچی آمده است. . . . . .

. . . . .

یا این حال، شیروشی کینوشیتا از انجمن فولکلور اوکایاما دیدگاه واقعی نسبت به این موجود دارد. اعتقاد بر این است که در دوره‌ای از دوره ساخته شده است. او گفت: درست، من فکر نمیکنم او یک یری دریایی واقعی باشد. من فکر می کنم این برای رسیدن به اروپا در دوره ساخته شده است.

و او به او گفت: «ای بنده بدکار، از دهان خودت تو را داوری خواهم کرد. .نابراین، می‌توانم تصور کنم که مردم در ن زمان نیز تعداد زیادی آ ن دارند. ن سر می‌کنم از حیوانات زنده ساخته شده است و ما می‌خواهیم آن را با سی تی اسکن یا آزمایش DNA شناسایی کنیم.

محققانی که از مومیایی را بررسی می‌کنند، نتایج خود را در آینده منتشر خواهند کرد.

[ad_2]

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما