(ویدئو) شوش باز طالبان برای بزکشی

[ad_1]

سومین دور لیگ برتر بزکشی افغانستان با قهرمانی تیم قندهار پایان یافت. دیدارهای نهایی این رقابت‌ها میان تیم‌های قندهار و زندوز برگزار می‌شود. .اپ‌اندازان قندهار ا نتیجه دو بر صفر تیم قندوز را شکست داد.

به گزارش فرارو ، این مسابقات دیروز به پایان رسید و تیم بزکشی از . . . . .

کهالبان که در زمان حکومت خود از سال 1996 2001 را ممنوع اعلام کرده بود از زمان بازگشت به تدرت در ماه اوت، بزکشی را پذیرفت.

. . . . . . امروز موفق بزکشی نه تنها در سرتاسر افغانستان پخش می‌شود، بلکه دولت اسلامی این مسابقه را اما می‌کند.

ون ورزش تم تماشایی و هم خشن است. دو م با شش سوار یک فرف برای داشتن لاشه حیوان سر بریده با هدف انداختن آن به دایره مبارزه می‌کنند.

بزکشی قرن‌هاست که در آسیای مرکزی با تغییرات جزئی برگزار می‌شود. . . . . .

راحت‌ها در میدان مسابقه هستای هستند، هیاهی اسب و سوار به یمین می‌افتند و در فینال بزکشی افغانستان یکی از اعضای تیم قندوز از ناحیه چنی د.

قندهار و قندوز نیز در سال فی فینالیست شدند، اما این بازی ختا اختلاف نظر پس از حفظ امنیت پس از ۴۰ دقیقه بازی لغو شد.

ابن بار شش ماه پس از بازگشت به قدرت، این رقابت در تدابیر شدید جنگیان طالبان برگزار شد. در حالی که تماشاچیان منتظر مراسم بودند، سرودهای مذهبی از طریق سیستم اعلام عمومی پخش و پرچم‌های سفید طالبان درن

آن رویداد تجاری شده است. بی ب ر ر ر ف ف ف ف ف ر ر ر ر شت شت شت شت شت شت شت شت شت شت شت شت شت ت ت ت ت ت ت ت ت ت

. . . . . در مسابقات بزکشی چاپ اندازها تلاش می کند جسد بی جان را که حدود سی و پنج وزنه وزن دارد به داخل دایرهای که دایره حلال می بیندزند، در مسابقات بزکشی، چاپ اندازه ماهر و اسب قوی از عوامل موفقیت تیم است.

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما