چرا آقایان استادی به صحبت درباره «تلامت روان» خود را ندارند؟

[ad_1]

انجمن روانشناسی تربیتی ایران، نسبت به غربالگری سلامت روان مردان را امری جهانی دانست و با تاکید بر اینکه باید به طور جدی به سلامت روان مردان بپردازیم، گفت: بسیاری از افراد احساسات خود را سرکوب کرده و به صحبت درباره سلامت روان خود می پردازند. به صورت ندارد. ا ن در حالی است که به رور خاص مردان و پدران امروزی برای سلامت روان خود نیاز به کمک بیشتری دارند.

به گزارش ایسنا، دکتر فریبرز درتاج همزمان با آغاز هفته ملی سلامت مردان و با اشاره به دومین روز از این هفته که با عنوان “پندمی کوید 19 و روان مردان” نامگذاری شده است، اظهار کرد: با افزایش نرخ سلامت جهانی خودکشی مردان در سر سال، باید به سلامت روان مردان و پدران جدی تر فکر کنیم. علاوه بر این، سلامتی های بهداشتی و حمایت بیشتر از نیازهای روانی پدران بودم و حتی روزی به نام «روز جهانی روانی بهداشت پدران» نامگذاری شده است، چرا که این یک نگرانی جهانی است که مردان و پدران به حمایت و غربالگری برای سلامت روانی نیاز دارند.

این هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه خطرناک است، آسیب‌های روحی و روانی تأثیر منفی در گذشته مردان بر کیفیت رابطه آنها با فرزندان بگذارند، ادامه داد: وقتی پدری بدون حمایت از مشکلات مربوط به سلامت روان خود رنج می‌برد، ان رنج سخت بر سلامت روان مادر و رشد فرزندان نیز تأثیر می‌گذارد، بنابراین مهم است که به سلامت روان مردان پادان ت.

درصد زیادی از پدران امروزی خواهان حمایت از سلامت روان خود هستند

این استاد روانشناسی با تاکید بر این که مشکلات مربوط به سلامت روان می تواند بر کیفیت رابطه والد و فرزندی اثر گذار باشد این را هم گفت که برخی از گزارش ها در سطح جهانی از آن هستند که تعداد زیادی از پدران امروزی خواهان حمایت از سلامت روان خود هستند. .

به گفته درتاج، انزوا، نگرانی های مالی و درآمدی، نگرانی های شغلی و کاری، نگرانی در مورد آینده فرزندان، نگرانی در مورد شریک زندگی و احساس گناه در مورد احساسات خود از احساسات اصلی شناسایی شده در مردان و پدران است و این امر به آن امر می پردازد. . . . . .

تلامت روان پدران رو به افول است

رئیس انجمن روانشناسی ر بیتیربیتی ایران درباره وضعیت سلامت روان مردان و پدران امروزی، ضیحوضیح داد: پدرهای مدرن امروزی مرزهای کلیشه‌های «مردانه» را جابجا کرده و فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که پدربزرگ‌های ما احتمالاً نمی‌خندند. به نوان مثال ; . . . . . ضعیتا وضعیت اقتصادی دشواری نیز جای تعجب نیست که پدران امروزی همه در تلاش برای برآورده کردن خوا هنگی واین وایا

. . . . .

به گفته این روانشناس، زرزندان که پدران آن‌ها درگیر مشکلات سلامت روانی به ویژه در اوایل دوان کیرزند هستند با شکا مشکل دارند.

استن استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: سلامت پدر بر کیفیت و ثبات خانواده تاثیر می گذارد. ما همچنین می دانیم که کودکان برای شکوفایی، رشد خوب و حرکت نسبتاً هموار تا رسیدن به بلوغ به والدینی نیاز دارند که اعتماد به نفس داشته باشند، از آنها حمایت کنند و به مهارت های مناسب برای عبور از آبهای متلاطم زندگی دارند. این بسیار مهم است که درک مادران و پدران جامعه در مورد سلامت روان خود را چگونه عمل می کنند.

تلامت روان پدران و سلامت روان فرزندان یک رابطه دوسویه دارند

درتاج در سخنان دیگر خود به وظایف فرزندان در برابر روان پدران نیز اشاره کرد و افزود: بیشتر توصیه ها در متون اسلامی ما در رابطه با سلامت فرزندان در برابر والدین است، اما از نظر روانشناختی، روان سلامت پدران و روان فرزندان یک دوسویه دارند که دست در دست هم جلو می رود و نسبت به آن آسیب می گذارد. یوهش‌های انجام شده در مورد سلامت روان پدران بیانگر این است که سلامت، سلامت، موفقیت و … فرزندان با سلامت روانی پدران م. اینی هر چه فرزند چه دختر و پس ر) در حوزه های مختلف زندگی خود شرایط

انجمن روانشناسی تربیتی ایران همچنین گفت که بسیاری از پژوهشها نشان می دهند فرزندانی هستند که بدون توجه به وضعیت اجتماعی اقتصادی، نژاد و قومیت، از مهارتهای اجتماعی و تحصیلی بالاتری دارند. پدران حامی‌تر حس ستاس‌تر و سالم تری (از نظر روانشناختی) دارند و ر عکس خانواده فرزندانی.

و درباره سلامت مردان و پدران را روان می کنند

این هیأت علمی دانشگاه طب طب علایی در پایان سخنان خود مسلم در مورد افزایش سلامت روان مردان، با اشاره به این که مردانی را در مورد سلامت روان خود به کار می برد، توصیه می کند: در نهایت برای حل مشکلات اساسی سلامت روان در مردان، توصیه می شود. یک از ما به عنوان عضوی از وظیفه جامعه داریم تا کلیشه های جنسیتی را از بین ببریم و گفت و گو درباره روان مردان و پدران را رواج می دهند و به رسمیت بشناسیم تا در نتیجه آن فرزندان و خانواده های سالمتری از هر نظر داشته باشند.

[ad_2]

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

تماس با ما