چهنچه زنان باید در مورد مردان بدانند!

[ad_1]

ـراروـ دکتر باربارادی آنجلیس، روانشناس، مشاور روابط و نویسنده در زمینه رشد شخصی است. یار این نویسنده یکی از ر رفرشتن کتابهای روانشناسی از مهمترین کتابهای این نویسنده دو کتاب «رازهایی درباره زنان که هر مردی باید بداند» و «رازهایی درباره مردان که هر زنی باید بداند» است که در ایران با ترجمه خانم سمیه موحدی فرد منتشر شده است.

به گزارش فرارو، دکتر آنجلیس در مقدمه این کتاب میگوید: «یکی از اهداف من برای نگارش این کتاب بهتر است خودمان را بشناسیم تا این کار را انجام دهیم تا به فردمان در داشتن احساسات احساسی افتخار کنیم و از آنها استقبال کنیم و عشق و علاقه و بی چشمی داشته باشیم. ه دمدلی را جایگزین جدایی و کدورت کنیم. » در این مطلب برشی کوتاه از باب «رازهایی درباره مردان»

تصور غالبی که در میان زنان وجود دارد، این است که همیشه و در طول تاریخ وجود دارد یراهای ارتباط برقرا کردن ما مردان باید از نحوه تفکر و بروز افکار و احساسات آن‌ها با خبر شوید، گنگاه تأثیر این آگاهیر یاهیر

رازهایی که باید برای برقراری ارتباط درست با مردان بدانید

۱ ـ مردان زمانی می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند که روی مکالمات داشته باشند

ستر است بدانید که مردان برای هر کاری هدف دارند و زمانی تنها در این صورت است که روی رفتار خود کنترل می‌کنند و وقتی شما صحبت می‌کنید، می‌توانید روی یای شما تمرکز داشته باشید. مردان می‌خواهند بدانند که هدف شما از چیستو چیست. . . . . . برای مثال می‌گویند: «بیا با هم صحبت کنیم» یا «تصور می‌کنم برای ادامه رابطه باید با هم صحبت کنیم».

ستر است بدانید که این نوع درخواست‌ها بسیار مبهم است و نمی‌تواند متفاوت باشد مرد در آن حالت تصور می‌کند که باید نن را شما می‌خواهید و نمی‌داند ارائه می‌کند، درکتان نن و راه را نشان بد د داد، در مردان در این حالت خود را تحت رار و اجبار شما می‌بینند و هیچ طیلطی در گفتگوی نخواهند داشت و گاه ممکن است کار به مشاجره و بحث شود. افن روند به مرور زمان باعث می‌شود مردان از گفتگو با شما فراری شوند. این مشکل نیست که آن‌ها برعکس مردان به جای هدف متمرکزی بیش‌تر به روند تمرکزی علاقه دارند.

راه حل

. . . . . . . . بما برای شما پیش آمده است که وقتی درحال بیان افکار و احساسات خود با صدای بلند هستید، شوهرتان با بی‌صبری می‌گوید: حاشیه نرو. این جمله اصلاً به این معنا نیست که مرد زندگی شما به شنیدن حرفهایتان علاقه ندارد و رای احساسات شما ارزش قائل نیست. را مردان در هر گفتگویی تنها به اصل مطلب فکر می کنند.

عزر است برای شروع مکالمه برای مثال: «!م! دوست دارم امشب با هم صحبت ینیم. ی‌کر می‌کنم از هفته قبل که مادرت به خانه ما آمده است، کمی گرفته‌ای. در این مدت با هم صحبت نکردیم. ول بگو بعد من نظرم را می‌گویم.» توجه داشته باشید هرچه خواسته های شما خاص و ویژه تر باشد، ستر است. عنها معمولاً از صحبت مستقیم با مردان هراس دارند. . . . . . . . . .

۲ ـ پردازشگر رر را ملکه خان خود می‌کنند و نتیجه نهایی را بیان نمی‌کنند

بهما به آن نکته توجه کرده‌اید که مردان در مقابل گفتگوهای شما جواب می‌دهند شما متوجه ترس می‌شوید .نابراین پردازش ننی می‌کنند و در نتیجه نمی‌رسند و نمی‌توانند بیان کنند. اگر نتیجه مناسب نرسند باشد، پاسخی به شما نمی‌دهند. .نابراین فراموش نکنید که مردان در کانون راه حل قرار دارند. به این معنا که وقتی مردان راه حل مناسبی برای شما داشته باشند، با شما نشان می دهند و از آنجا که در سکوت و آرامش این کار را انجام می دهند، می گویند: «صبر کن در مورد آن فکر کنم.»

آن‌گونه است که زنان با صدای بلند تفکر می‌سازند و فکر می‌کنند را با صدای بلند می‌گویند. ینانی که بدون تفکر مدام با صدای بلند در حال گله و شکایت هستند، عثاث می‌شوند که مردان آن‌ها را پر چانه یا نق نقو تصویر می‌کنند. را مردان درون ریز هستند و همه گله و شکایت‌های خود را درونشان پنهان می‌کنند.

راه حل
ه سمسرتان اگر صدای بلند درباره مشکلاتتان صحبت کنید، جزئی از ویژگی وجودی شماست. همچنین وقتی درباره مشکلات همسرتان گفتگو می‌کنید، برای پیدا کردن راه مل مناسب به او فرصت بدهید تا بدون فکر کنید. . . . . . حتی از دست شما نخواهد شد. زل از رر عر گله و شکایتی از اوضاع و احوال به شوهرتان اطلاع دهید که می‌خواهید خود را ناراحت کنید درباره‌ی این موضوع خاص تصمیم بگیرید.

۳ ـ مردان نمی‌توانند به یانی زنان احساسات خود را ابراز کنند
ستر است این راز مهم را درباره مردان بدانید که برای مردان دنیای درونی احساسات مکان عجیب و ترسناکی است. دنیای احساسات برای آن‌ها غریب و ناآشناست. ییویی مردان شرطی شده اند که ومواره پیرو عقل خود باشند و نه قلبشان. .نابراین عادت ندارند که زمانی را صرف تجربه شان نند. به یک نکته مهم توجه کنید که انسان‌ها با چیزهایی بیش‌تر راحت‌تر و آشنا هستند. . . .. . اگر مردی در کار خود احساس توانمندی نکند، تصور می کند که آن کار را کنترل کند و به این نتیجه می رسد که نهتنها کنترل کنترل در دستش نیست، خودش هم تحت کنترل و نفوذ قرار دارد.

این مردان را می‌ترسانند و آن‌ها را احساس می‌کنند که می‌دهند. رنابراین مردان سختی برای و درباره احساساتشان ندارند. هرا مهارت کافی را در کسب موفقیت کسب کنید. مردان در طول و درباره احساسات از خود مقاومت نشان می دهند و در طول گفتگو از دفاع می کنند. هرا مهارت کافی را در این زمینه ندارند ; بنابراین هرچه بیش‌تر به و درباره احساسات ما مردان اسرار کنید، باعث ایجاد ترس و نگرانی در آن‌ها و حتی رایش به بیان نا می‌شود. برای مثال ممکن است وقتی همسرتان بپرسید: «الان چه احساسی دارد؟» ز ترس احمق جلوه کردن یا اعتراف به ندانستنی شما بگویید: «هیچی»

در شرایط زنان این ناآشنایی مردان را در مورد پیامدهایشان به حساب لجبازی آن‌ها می‌گذارند و نمی‌توانند سرزنش کنند. ی ن د ی س سی ست ست ست ست….. سی. تنان توقع دارند همان سرعتی هستند که حساً احساسات خود را می‌پذیرند، مردان نیز اینگونه باشند و این یک انتظار کاملاً باشند. در این شرایط وقتی سمسرتان را به حساحساس بودن می‌کنید، آن را می‌سازید که درک نمی‌شود و به مرور زمان از نظر هاطفی نسبت به به آن می‌پردازید.

در این حالت ممکن است:

ـ شروع به حمله کنند و جبهه نرنند.
ـ حاضر به گفتگو با شما نباشند.
زمانی که مردی از واقعی خود آگاه نیست، تصور می کند از همسرش جانب تحت فشار است و سعی می کند با او وارد گفتگو شود و ممکن است حالت شورشی به خود بگیرد تا به این ترتیب با احساس خود ارتباط برقرار کند.

راه حل
. . . . . فیافی است کمی به او فرصت بدهید، صبور باشید و یکریز و س ر هم صحبت کنید. احساساتتان را شمرده شمرده بیان کنید ما مرد متوجه آن‌ها می‌شوید و سکوت کنید تا به خاطر ابراز احساسش را بدهید. . . . . که لکه ذهن او درگیر پردازش اطلاعاتی است که شما به او در طی صحبت‌هایتان داده‌اید. سعی کنید در حین حرف زدن با مرد زندگیتان و بروز احساسات خود او را در آغوش بگیرید، دستش را بفشارید و سرتان را روی بازشوید تا از توسل به ذهنتان خارج شود و به قلب و احساس خود رجوع کند.

یک نکته مهم را فراموش نکنید که یاری از هویت مردان و شخصیت ها را از بدنشان میگیرند. .نابراین تماس جسمانی می‌توان او را از حالت منطقی، یلیلی و ذهنی بیرون بیاورد و به دنیای احساساتش نزدیک کند. یمانی که تصور می‌کنید همسرتان احساسات را به سختی روز می‌دهد یا گوش دادن به احساسات شما برایش سخت و طاقت‌فرساست. یا این روش گفتگو را از یک جنگ پر قدرت به تمت حالتی دوستانه و عاطفی هدایت می‌کنید.

در پایان به این نکته توجه کنید که مطلبی را در حلقه ازدواج واقعی انجام دهید که چگونه برخورد شما با همسرتان در روز این را ایجاد می‌کند.

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما