چگن چگونه کل برف موردنیاز المپیک زمستانی را به‌طور مصنوعی ساخت؟ – زومیت

[ad_1]

بن برای میزبانی از المپیک زمستانی ۲۰۲۲ ه‌وه‌ها را جابه‌جا نکرد. اما آب را در بستر خشک یک رودخانه ج یریان انداخت، آب را از مخزن مهمی که نیاز به پکن دارد، منحرف کرد و محل سکونت ز. تمام این کارها را برای تغذیه یکی از بهترین‌های عملیات برف‌سازی در تاریخ بازی‌های المپیک انجام داد.

ی اتفاقات پس از آن به پیوستن به تصمیمات بین‌الین‌تمرینی بازی‌های زمستانی را به مکانی می‌برد که تقریباً به طور کامل انجام می‌شود. . . . .

فرف ماشینی حتی در مکان‌های برف‌گیرتر مانند نروژ، ئیسوئیس و رلرادو برای دهه‌ها نقش مهمی در ورزش‌های زمستانی ایفا کرده است. در نسخه‌های زن از بازی‌های زمستانی که در این هفته می‌شود، مسابقاتی برای اولین بار تقریباً به طور کامل روی برف مصنوعی برگزار می‌شود. تف قی ع یملیات برف‌سازی و مدیریت آب در اقتصاد کلان نیاز دارد و هم‌زمان با زمین گرم، ورزش‌های برفی را در سرتا دارد.

دستگاه های برف ساز

دستگاه‌های برف‌ساز در جانگجیاکو، شهری که میزبان اسکی پرش، مسابقات دوگانه، اسنوبردسواری و رویدادهای دیگر خواهند بود.

در کوههای محل برگزاری مسابقات اسکی آلپین که هیچگونه اسکی تفریحی ندارند، اکنون میتوانم. . . . . . ساانیال سرمایه‌گذاری‌های چیم در برف‌سازی، بخشی از بزرگ‌تر برای تبدیل کوه‌های بزرگ. پروژه‌هایی که هم‌زمان با دگرگونی در الگوهای بارندگی و خشکسالی دراثر تغییر اقلیم، می‌توانند با چالش‌هایی مواجه شوند.

در سرتاسر جهان، راز نامطلوب مسابقات اسکی و اسنوبردسواری برای محیط‌زیست است که با کاهش مصرف طبیعی برف طبیعی آن‌ها تقریباً یکسان است. . . . . . مایکل مایر، . . . . . .

چه پکن را از مکان‌های میزبانی تن متمایز می‌کند، ذخایر اندک آب این شهر، چه برای برف‌سازی یا هر کار دیگری است. درطول نند دهه گذشته سعه‌یوسعه‌ی سریع، یای زیرزمینی را به پایان تضعیف کرده است. ژوئیه و اوت مجموعه همراه با بارش‌های سنگین هستند. اما شهر و کوههای مجاور در زمستان فقط مقدار کمی بارندگی به دست می‌آورند. به‌نقل از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی نزدیک مکان‌های میزبانی المپیک، بارندگی در دهه‌های اخیر کمتر از ۶.

نقشه جانگجیاکو و یانکینگ

وانگجکو و یانکینگ، مسابقات مسابقات در کوه‌های بیرون پکن، مسابقات المپیک زمستانی برگزار می‌شود. اما سالانه برف اندکی دریافت می کنند.

در سال 2017 آخرین سالی که ارقام بین‌المللی برای من موجود است به ازای هر فرد ساکن تقریباً به ندازه‌ای کشور نر است. جانگجیاکو، شهر واقع در کی ولومتری شمال غرب پایتخت و میزبان برخی

درمقابل، ایالات متحده آمریکا در سال ۲، ۳ میلیون گالن آب شیرین به ازای هر فرد داشت. سفری ازای ر نفر کمتر از 26 رار گالن منبع آب شیرین دارند، مناطقی که دچار آب قلمداد می‌شوند. فلوریان هایزری که در چهار سال بحضا در پروژه‌ای برف‌سازی برای تکنوآلپین نظارت کرده است. دایزری در ادامه افزودن «درختان و پوشش گیاهی در نواحی وجود دارد اما مانند جنگل آلپ نیست. اپن پوشش گیاهی مخصوص اقلیم خشک تر است. در اینجا برف می‌بارد من برای مسابقات کافی نیستم. »

ورزشکاران درحال ممرین روی برف

. . . . .

پیش از آن که تکنوآلپین پمپ‌ها را نصب کند و بیش از 64 لوله لوله را به ه‌ینه‌ای تقریباً 60 برساند. چه مقدار آب؟ به‌نقل از تکنوآلپین، تقریباً یک میلیون متر مکعب برای پرکردن ۴۰۰ استخر شنای المپیک کافی است. البته این مقدار فقط برای شروع بازی‌ها است. با برگزاری مسابقات احتمالی به برف بیشتر و بیشت ر نیاز خواهد بود.

برای جمع‌آوری تمام این آب، مکان‌های چین ایستگاه‌های پمپاژ ساخته شده‌اند تا آب را از مخازن واقع در کیلومترها دورتر منتقل کرده‌اند. به‌نقل از یک روزنامه دولتی پک آبن آب را از مخزن بایه بائو این شهر به رودخانه‌ای گویشویی منحرف کرده است. این رود در نزدیکی منطقه‌ی المپیک جریان دارد. اما از مدت‌ها پیش در روزهای زمستان خشک بوده است. پیش از این، بایه بائو دراصل مخزن میون، یکی از بزرگ‌ترین ذخایر آب یامیدنی خانوارهای ن را می‌کرد.

مقام های جنگیاکو بهمنظور حفظ آب های زیرمینی، آبیاری ده هازم هزار زمین را قطع کرده اند و کشاورزان ساکن در زمینه هایی که اکنون منطقه ای مسابقات المپیک نامیده می شود، در آپارتمان های مرتفع اسکان داده اند.

امروزی با پروژه های عظیم آب بیگانه نیست. بزرگ‌ترین اقدام این کشور برای هشاهش آب، مدت‌ها پیش از انجام مسابقات انجام شد: یرای باز کردن مسیر این کانال‌ها، هدها هزار روستایی از محل سکونتشان جابه‌جا شدند. آب نناالی این پروژه یک‌شش مم از منابع آب نن را در سال ۲۰۲۰ ی‌ل می‌داد.

قرچند مقام‌های چینی در سال‌های اخیر در زمینه‌های آب پیشرفت کرده است، تحقیقات و طرفداران محیط‌زیست می‌گویند که نمی‌توانند در آن ووو. گمینگ کای, استاد مهندسی منابع آب در دانشگاه ایلینوی در اربانا-شمپین میگوید «آنها هنوز باید در زمینه حفاظت از آب، افزایش بهرهوری مصرف آب و تضمین برابری اجتماعی در اختصاص آب، انجام دهندگان بیشتر. فزای افزودن به توسعه اقتصادی در تپه های نزدیک کن کمک کند، مصرف آب مرتبط با آن باید حتی یک برنامه ریز شود. »

دمیدن برف توسط دستگاه برف‌ساز

دستگاه برف‌ساز در دسامبر برف تازه برفراز دره‌ی جنگجیاکو می‌دمد.

. . . . دریافت‌ها که گرمای شدید و سیل‌های متوالی را نشان می‌دهند، دراثر تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسان با احتمال ا… گنگ گوگوانگ، . . . . . .

مقام‌های یگن می‌گویند درحال محدودسازی تأثیر برف‌سازی هستند. یژهویژه ازآنجا که ساخته شده است پس از ذوب شدن جمع آوری خواهد شد و درنتیجه می توان دوباره استفاده کرد. اما دانش‌آموزانی که برف‌سازی را مطالعه می‌کنند، دریافتند که بخشی از آب پس از خروج از دستگاه تبخیر می‌شود. اما پیش از یتن می‌توان به ولور برف تبدیل شود. خیرخی از این بلورها را با خود میبرد. برخی از قطرات نیز به‌طور کامل منجمد نمی‌شوند و درنهایت در زمین فرو می‌روند.

دو وور در سوئیس به‌نام‌های توماس گرونوالد و وابیان ولفسپرگر . . . . . (بته ای که در داخل زمین نفوذ می کند به طور کامل از ن نمی رود، بلکه دوباره به احیای آب های زیرزمینی کمک می کند.)

، این حال ، ولفسپرگر میگوید “من نمی ترسم، نمی ترسم، نمی ترسم، نمی ترسم.” پژ هشی هشی یگ……………………………

برای اسکی‌بازها و اسنوبردسواران، رقابت روی برف کاملاً ماشینی، همه‌چیز را تغییر می‌دهد؛ . . . . . . . . . .

دهکده المپیک در منطقه یانکینگ پکن

مسابقات دهکده در منطقه یانکینگ پکن که میزبان مسابقات اسکی آلپین خواهد بود.

جسی دیگینز, اسکیباز آمریکایی و مدالآور طلایی این کشور در اسکی صحرانوردی در سال 2018 که در سالهای اخیر به طور فعال تغییر اقلیم تبدیل شده است، میگوید «این اولین بار نیست که روی برف مصنوعی مسابقه میدهیم و متأسفانه به نظر نمیرسد که آخرین بار نیز باشد.» دیگینز افزود «[برف مصنوعی] ور و یخزده‌تر است و در آب‌وهوای مختلف تغییر شکل می‌دهد. ابن برف می‌تواند مسیر را بسازد. نمی‌خواهم بگویم خطرناک است. «فهمی نمی‌داند چگونه می‌توانم در گوشه‌ها مسیریابی کنم، مشکل‌تر می‌شود».

تحتتااین‌حالت شرایط شرایط معین بسیار کمی در چین، تکرا تکنیسین‌ها می‌توانند بلورهای شیرینی تولید کنند که به سطح صاف و سخت گ‌نگ‌مانند مطلوبشان منجمد می‌شوند. تراویس گانانگمتخصص در رویدادهای سریع می‌گوید «[برف مصنوعی] متراکمتر است. این گرف در بلور ل نمی‌دهد و ساخته می‌شود، در واقع‌تر می‌شود. فرف مصنوعی به خوبی روی زمین می‌نشیند و بسیار یکنواخت می‌شود. در واقع همانگونه است که ما میخواهیم.»

[ad_2]

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

تماس با ما