کس یانی باید تخمک و اسپرم فریز کنند؟

[ad_1]

رئیس مرکز ناباروری میلاد دانشگاه پزشکی مشهد گفت: به خانم های مجرد بالای 35 سال، زنانی که ذخیره تخمدانی دارند پایین است و افراد مبتلا به بیماری های خاص یا علوم خاص به سرطان که قرار است شیمیدرمانی یا رادیوتراپی می شوند، پیشنهاد می شود نسبت به فریز تخمک، اسپرم و قنین اقدام.

دکتر نیره خادم در گفتوگو با تاکید بر اینکه سن باروری خانمها بین 15 تا 44 سال است، گفت: گاهی اوقات از این سن نیز بارداری در زنان است ولی بهترین سن برای بارداری در زنان بین 20 تا 30 سال است و توصیه می شود. در این سنین برای فرزندآوری اقدام نند. از ۳۰ سال به پایان ذخیره تخمدان‌ها در زنان پایین آمده و باروری آغاز می‌شود. از 35 گیالگی این کاهش سرعت می‌گیر و احتمال باروری از این سن به کد نیز خواهد شد. . . . . .

. . . . . به این صورت که اسپرم و تخمک را درون آزمایشگاهی در مجاورت یکپارچه قرار می دهد و باروش IVF ها انمان لقاطی آزمایشگاهی جن زدودن از بهبودیافتگی بیمار در داخل رحم نمی‌شود و بارداری صورت می‌گیرد.

یاطرنشان کرد: مردان در صورت لزوم به راحتی می‌توانند اسپرم خود را فریز کرده و برای حفظ راروری ننه هود اقدام کنند. فریز اسپرم و رر جنین از سال‌ها قبل در مراکز ناباروری در حال انجام است و موفقیت‌های بسیاری نیز در این مسیر کسب کرده‌ایم. در رابطه با فریز تخمک تجربه کمتری وجود دارد و کار جدیدتری . . . . .

مرکز ناباروری میلاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه ما غالباً بیماران را به مراکز ناباروری ارجاع می‌دهند، گفت: همکاران ما در بخش‌های مختلف از همکارانی که در خصوص فعالیت‌های درمان سرطان می‌کنند، همیشه اطلاعات و مشاوره‌های کافی را در اختیار بیماران قرار می‌دهند. . . . . .

خادم با بیان اینکه بهترین زمان استفاده از فریز تخمک، اسپرم و جنین تا پنج سال است، گفت: مواردی بوده که جنین 15 و 16 سال فریز نیز استفاده می شود و نوزاد به سلامت دنیا آمده و مشکلی هم نبوده است. در مراکز ناباروری موارد زیادی بوده اند که اماران با جنین فریز طول بارداری‌ها هستند

. . . . . این نمونه با محیط مخصوص فریز اسپرم مخلوط شده و پس از طی رسه نیم ساعته داخل تانک ازت جهت نگهداری قرار می‌شود.

خادم علاوه بر اینکه برای نوزاد هیچ گزارشی از تولد با آسیب های احتمالی از فریزاسپرم، تخمک و جنین در مرکز میلاد دیده نشده است، گفت: هرچه تعداد تخمک، بیمار برای تشکیل جنین و بارداری در آینده افزایش میابد. . . . . . نمونه‌های فریز تخمک ج ینین و اسپرم در تانک‌های دارای

. . . . . از خانواده ها، کشور و تصمیم گیران مملکتی نیز می توانند شرایط ازدواج جوانان را افزایش دهند و بخوابند را برای فرزندآوری افزایش نرخ باروری مهیا کنند زیرا در حال حاضر این موضوع یکی از معضلاتمان است.

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما