کشف قره های فراموش شده از 40 میلیون سال پیش – زومیت

[ad_1]

قره شدهای که اروپا، فراموش و آسیا به میان افتاده بود و توسط پژوهشگران «بالکاناتولیا» نامیده می شود، 34 میلیون سال پیش با کاهش سطح آب دریاها، سرزمینی شکل داد که به گذرگاهی میان آسیا و اروپا بدل شد.

الکسیس لیچ ه کم کارانش در پژوهش جدید خود آورده اند: نتایج این تغییر بسیار متفاوت بود. حدود 34 میلیون سال پیش در پایان دور ائوسن، تعداد زیادی از پستانداران بومی اروپای غربی با ورود پستانداران جدید آسیایی در رویداد انقراض تبدیلی موسوم به «گست بزرگ» (Grande Coupure) ناپدید.

اما یافته های فسیلی جدید در بالکان این زمانبندی را گسترش داده و به زیست سار مشخص می کند که احتمالاً پستانداران آسیایی را قادر ساخته جنوب غربی اروپا را 5 تا 10 میلیون سال پیش از گست بزرگ به تسخیر خود در آوردند.

لینچ از مرکز ملی پژوهش های علمی فرانسه و همکارانش برای بررسی بیشتر، شواهد به دست آمده از تمام سایت های فسیلی موجود در محدوده هایی که شامل شبهجزیره بالکان و آناتولی می شود، مورد بازبینی قرار می گیرد.

سن این سایت ها بنا بر داده های زمین شناسی فعلی مورد نظر قرار گرفت و گروه، تغییرات زمین شناسی رویدادها در منطقه را می سازند که شامل تاریخچه پیچیده ای از غرق شدن و خروج های متوالی از آب می شود. یافته ها نشان می دهند که بالکاناتولیا نقش سنگ زیر پای جانوران برای حرکت از آسیا به اروپای غربی را داشته و تغییر آن از قارهای مستقل به پل سرزمینی و در ادامه تصرف آن توسط پستانداران آسیایی، با تغییرات زمینشناسی شگرفی همراه است.

نقشه بالکاناتولیا

نزدیک به ۵۰ میلیون سال، مجمع بالکاناتولیا الجزایری منزوی و جدا از قره‌های همسایه بود که مجموعه‌ای از ز جانوران بود. ه‌زم‌زمانی کاهش سطح آب، رشد صفحات ننوبگان و جابه‌جایی‌های تکتونیکی. لها نشان می‌دهند که این اتفاق باعث شد پستانداران آسیایی از جمله جوندگان و چهارپایان سُم‌دار ماجراجویی خو ا باب غات غمت غر.

ملاوه بر این مدارک، لینچ و همکارانش تکه‌هایی از استخوان فک جانوری شبیه به کرگدن با قدمتی حدود ۳۵ ۳۸ا ۳۸ میلیون سال در. این فسیل احتمالاً قدیمی ترین سمدار آسیایی کشف شده در آناتولی است که دست کم 1. 5 میلیون سال بیش از گسست بزرگ قدمت دارد و نشان می دهد که در این زمان، پستانداران آسیایی در مسیر حرکت خود از میان بالکاناتولیا به سمت اروپا بوده است.

فکل فک کرگدن باستانی در ترکیهدندان آسیای بزرگ یک برونتوتر آسیایی

از نگاه گران، احتمالاً مسیر جنوبی به اروپا از میان بالکاناتولیا برای جانوران ماجراجو مناسبتر از مسیرهایی با عرض جغرافیایی بالاتر، از میان آسیای مرکزی که در آن زمان شامل استپهای سرد و خشک می شده، بوده است.

اما در مقاله خود اشاره می کنند که ارتباط جزایر مستقل بالکاناتولیا در گذشته با این مسیر حرکت جنوبی هنوز مورد بحث است و کنار هم قرار گرفتن تکه های این داستان فقط بر پایه فسیل های پستانداران استوار است. ترسیم تصویر کامل‌تری از گذشته نع ع در بالکاناتولیا نیاز به ش‌هلاش‌های بیشتر دارد.

مقاله مرتبط:

.اری از تغییرات زمین‌شناختی که منجر به شکل‌گیری بالکاناتولیا می‌شود هنوز کاملاً شناخته نشده‌اند. چمچنین باید توجه کرد که این پژوهش فقط تفسیر یک زم از شواهد فسیلی موجود است. شواهد فسیلی پستانداران و سایر مهره‌دارانی که در جزایر زندگی می‌کنند معمولا پراکنده و می‌سازند، که شواهد فسیلی غنی بالکاناتولیا فرصت یکتایی برای مستندسازی سرگذشت شکل‌گیری و نابودی زیست‌بوم این جزیره در گذر زمان را فراهم کرده است.

-پژن پژوهش در نشریه Earth-Science Reviews

[ad_2]

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.

تماس با ما