کشف ک توتوله قهوه‌ای هم اندازه «مشتری» با جرم ۶۰ برابری!

[ad_1]

هیروهی بین‌المللی از ستاره‌شناسان با استفاده از «ماهواره نقشه‌بردار فراخورشیدی گذران»

TO گزارش ایسنا و به نقل از فیز، این جرم کیهانی تازه کشف شده «TOI-2119 b» این مجله در »arXiv. org گزارش شده است.

ک ت ت ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست تعداد زیادی از کوتوله‌های قهوه‌های تا به امروز کشف شده‌اند، اما چنین کشف شده‌ای که به دور ستاره‌های دیگر می‌چرخند، ن

اکنون گروهی از ستاره‌شناسان به رهبری «ترون دوبلیو. »ارمایکل »(Theron W. Carmichael) ز دانشگاه ادینبورگ (ادینبورگ) بها به امروز تنها هشت مورد از چنین منظومه‌هایی کشف شده است.

هروه «رارمایکل» از «تِس» برای مشاهده یک توتوله فعال نوع‌ام به نام «TOI-2119» که در فاصله 103.7 سال نوری قرار دارد. یک عبور آنال در منحنی نور این ستاره مشاهده شد و رصدهای بعدی نشان داد که این نان از یک توتوله قهوه‌ای است.

. . . .

. . . . .

توتوله قهوه‌ای «TOI-2119 b» دارای حدود ۱.۰۸ برابری سیاره مشتری است. در شرایطی که تخمین زده می‌شود آن ۶۴.۴ برابر جرم سیاره مشتری باشد. یک کوتوله هر ۷.۲ روز یکبار هیاره‌ای و را دور می‌زند و در فاصله ۰.۰۶ واحدی از قن قرار دارد. فرین فاصله زمین تا خورشید که نزدیک 150 هزار تومان است، برابر با یک واحد نجومی در نظر گرفته می شود. درجه حرارت ثابت این کوتوله قهوه‌ای ۱۷۵۶ درجه سانتی‌گراد محاسبه شده است.

هاره والد آن اینی «TOI-2119» از نظر اندازه و جزئی از نصف خورشید ما است. درخشندگی آن تقریباً 0.04 خورشید و درجه حرارت ثابت آن 3347 درجه سانتی‌گراد است. آن 2.14 میلیارد سال تخمین زده می شود.

با جمع بندی نتایج، نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیدند که ممکن است کوتوله قهوهای «TOI-2119 b» در مدارهای غیرعادی و نزدیک شکل گرفته باشد یا اکنون در حال انتقال سریع به داخل منظومه از فاصلهای دورتر باشد. ر دوی این سناریوها ممکن است و رای هر کدام از آن‌ها باید تحقیقات بیشتری در مورد این منظومه انجام شود.

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین سالن زیبایی تبریزبهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهGuide to buying household appliancesdigital currency tutorialdigital currency channel