کیاکی هوای روستا ; افسانه‌ای که دیگر ندارد!

[ad_1]

-رارو- ساکنان شهرهای بزرگ همیشه برای رهایی از هوا، مسیر روستاهای اطراف را در پیش میگیرند تا ساعتی را از هوای پاک آنجا لذت ببرند، اما گویی این لذتی که ما میبردیم چیزی همان هوای شهر نبود که بخاطرش کیلومترها راه را طی کرد. اکنون یک یافته جدید نشان می دهد حتی در مناطق روستایی که هوا تمیزتر به نظر می رسد، کارشناسان ذرات ناسالمی را یافته اند که در جو. . . . . .

به گزارش فرارو ، دانشمندان میگویند ذرات ریز با قطر کمتر از 2.5 میکرومتر (PM2.5) بیشترین آسیب را به سلامت انسان وارد میکنند، زیرا این آلایندهها به اندازهای کوچک هستند که به اعماق ریههای ما نفوذ کرده و به سلولها و بافتهایی که در آنجا آسیب میرسانند هستند. سازمان بهداشت جهانی نیز یک آستانه ایمنی برای سطوح PM2.5 محیطی تعیین کرده است، اما تحقیقات نوظهور نشان می دهد که جرم ذرات را می دهد که نسبت به ترکیب شیمیایی آن برای سلامت بیشتر انسان ها وجود دارد. . . . . .

کیاکی هوای روستا ;  افسانه‌ای که دیگر ندارد!

زمانی که در ایالات متحده آمریکا سه منطقه شهری با یک منطقه روستایی در غرب این کشور مقایسه کردند، سطوح مشابهی از پتانسیل اسیدی را مقایسه کردند. یک موضوع حتی در روستایی که نسبتاً کمتری از PM2.5 داشت، نیز مشاهده شد. این مطالعه نشان می‌داد، فعالیت‌های کشاورزی تنها ۱۲ درصد از توده PM۲. بالب اینجاست که پتانسیل اکسیداتیو در اکثر سایت های شهری کمتر از 54 درصد بوده است.

نویسندگان در مقاله قدیمی می‌نویسند: در همین راستا، استدلال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌های سلامتی ما برای هوا باید بیشتر به‌سرعت پایه‌تان قائم یرات ریز با اطن مطالعه بر اساس نمونه‌های هفتگی PM2.

. . . . . مواد شیمیایی سبکتر در نواحی روستایی احتمال بیشتری برای افزایش عوارض جانبی ناسالم وجود دارد. . . . . . . . . . . اگر چیزی را که به دنبالش هستید پیدا نکردید، فقط بپرسید. به نوان مثال، هودهای فسفاته‌ای که روی محصولات اسپری می‌شوند، یاوی آلاینده‌های فلزات سنگین مانند سرب و کروم هستند که م. چارچ کشهای مس نیز به روش مشابه اسپری می‌شوند.

کیاکی هوای روستا ;  افسانه‌ای که دیگر ندارد!

حت قال سال سنگ و سوزاندن زیست هوده، یلیرغم که در ۱۲ ولومتری ۷ نیروگاه زغال سنگ قرار د ز ا. . . . . . نویسندگان نتیجه می‌گیرند: یک ادعا با برخی از یافته‌های دیگر علمی نیز می‌شود. به عنوان مثال، مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۹ انجام شد، نشان داد که وسایل نقلیه تنها ۱۰ درصد از مرم PM۲ را نشان می‌دهند.

. . . . یا در این حال، اندازه گیری پتانسیل های اکسیداتیو هر یک از مواد شیمیایی بسیار پیچیده از اندازه گیری جمم آلاینده های محیطی است. نویسندگان مطالعه حاضر امیدوارند روش جدید آن‌ها آزمایش هوای سمی را برای تنظیم‌کننده‌های محیط زیست و سیاست‌گذاران در ن اطن مطالعه در نشریه معتبر مجله مواد خطرناک منتشر شده است.

از: Sciencealert

هرجمه: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما