کیفیت خودروسازی در ایران از چه مسیری باید تغییر کند؟

[ad_1]

-رارو- . . . . . این نارضایتی تا جایی پیش رفت که رهبری دو روز قبل این انتقادها و نارضایتی ها را درست خواند و گفت: این همه حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور است که کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیاند درست هم میگویند، حق با مردم است. ؛ ینی اعتراض مردم بجاست، این صنعت موفق است رضایت جلب کند.

به گزارش فرارو ، هالا هم رضا فاطمی امین، وزیر صمت هم گلایه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه دودرو و مسئولیت این حوزه را ا. . . . . .

او معتقد است که درست نبودن روابط و قطعات خودروساز باعث کاهش کیفیت قطعه شده است. . . . . . در ن سو م نمی‌تواند خودروساز کند و به یمین دلیل قطعه بی کیفیت استفاده می‌کند.

فاطمی امین برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی هم گفته است که در حال تدوین برنامه راهبردی خودرو، اما نگفته است که این برنامه راهبردی شامل چه جزئیاتی است و با چه روشی برای افزایش کیفیت خودروسازی در ایران خواهد شد.

کیفیت خودروسازی در ایران از چه مسیری باید تغییر کند؟فربد زاوه، شارشناس صنعت خودرو درباره راه‌های بهبود کیفیت خودروسازی در ایران، در گفتگو با فرارو گفت: موضوع کیفیت مربوط به امروز نیست. سل سال است که مردم ماشین می‌خرند و هر بلایی سرشان می‌آید. . . . . . اما هیچ وقت هم نمی‌رسیم. آد آن‌ها می‌روند و نفرات می‌آیند. چر نند نفرات جدید هم حرف قبلی ها میزنند. یکی می‌آید می‌گوید که ۲۰ سال به من زمان بدهید، یکی دیگر هم می‌گوید ۳۰ به فرصت و زمان بدهید. اما آخر سر شرایط همان است که بود و.

. . . . . در واقع موضوع بنگاه دارانه است و شن شرکتها و مردم است. . . . . الان هم این مشکل حل غیر سیاسی نیست. عدن معنی آ ن نیرو‌های سیاسی در گام اول راند که این پدیده بنگاه دارانه است و چیزی در مردم و شرکت است. . . . . . ز طرفی برای این که چه سود آن‌ها را می‌سازیم نند باید بازار را در همه حوزه‌ها چه یولید چه بان بگذا.

کن کارشناس صنعت خودرو افزود: کسی که نمی‌تواند به عهامعه نیاز داشته باشد را رفع نن و ررر می‌رساند طبیعی در حال حاضر ضرری که شرکت خودروساز می‌زند بسیار وحشتناک تر است. ما ۱۰ تا ۱۵ هزار کشته جاده‌ای داریم. یالی نند میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کنیم. هلودگی هوا را داریم. از همه بدتر، اینها سرمایه اجتماعی حاکمیت را حراج کردند. در واقع تبدیل شدن موضوع نارضایتی از کیفیت به نارضایتی از حکم حکمرانی در کشور تبدیل شده است.

زاوه با اشاره به اینکه خودروسازان حتی به صیهههوصیه های رهبری هم توجهی ندارند، ظه رار داشت: اما گفته اند که مردم ناراضی هستند. خنابراین خودروسازان چرا از رهبری عذرخواهی می‌کنند، آن‌ها به خاطر کار‌هایی که انجام داده‌اند از مردم عذرخواهی کردند. اما می‌بینیم که خودروسازان همان مسیر قبلی را در پیش گرفته اند. به نظر من راه ال اول برای این موضوع، یک راه حل سیاسی است. راه حل سیاسی یعنی کسانی که در این نند دهه در ایجاد این فضای نامطلوب و گزارش های غلط داده اند نن و محا هستند.

ی اضافه کرد:می . . . . اما حالا که رهبری به موضوع ورود کرده اند، دیگر نمی‌توانند این زنی‌ها را تکرار کنند. خود تشخیص مصلحت یک ماه در مورد واردات خودرو گفته بود که این خلاف سیاستهای نظام است. یای سیاست‌های نظام این بوده است که در حق مردم برای خرید کالا مانند لوازم خانگی دودرو و چیزی دیگر ظلم شود. .نابراین گام اول این است که افراد دروغ تو تنبیه شوند. یرای اینکه دیگر کسی دروغ نگوید. از نن فردی که خواست برود و به نناال و ونزوئلا انجام دهد و تا بعد از آن. آر آن کسی که تصویر نادرستی ارائه کرده است، از این مسیری که ما می‌رویم. افن فرد از اعتماد سو استفاده کرده است. این یا از بلاهت طرف بوده یا می‌دانسته که به لالادستی چه می‌گوید و این کار را انجام داده است. بنابراین گام اول این است. ینی شما تا این کار را انجام دادید دروغ پشت صف خواهد کشید و مسائل را نمی‌شود.

ی کارشناس صنعت خودرو، بیا بیان اینکه گام دوم این است که فضا را آزاد بگذاریم، گفت: اینی نن ​​نگاه مم مابانه میان مردم را جمع کنیم. چه بگویم مثلا افراد باید اهلیت داشته باشند تا وارد این زمینه شوند. ننا تات متوجه نمی‌شوم این یعنی چه این جملات. اینی چه که فرد باید اهلیت داشته باشد که وارد صنعت خودرو شود. اهن اهلیت چگونه چک می‌شود. چه کسی اهلیت است. چه کسی این اجازه را به خود بدهد که اهلیت در کشور باشد. بنابراین باید این‌ها را جمع کنیم و اجازه دهیم هرکسی و هر ایرانی که می‌خواهد در این فضا باشد، حتما این امکان را دارد. . . . . .

هاوه تاکید کرد: مطمئن شوید که اگر چنین زمینه‌ای در بازه 56 وجود داشته باشد، این مشکلات حل می‌شود. در حال حاضر فضای، و صار نن عتودرو در ایران یک فضای مسموم است. ی که ما به شما نیاز دارید خودتان را تولید کنید، حکا را شکست دهید. . . . . . .لاوه بر این مصرف داخلی ما هم باز باشد تا مردم هر وسیله را خواستند بیاورند و استفاده نند. آنیا دو موضوع مختلف است. آیا الان صنعت پتروشیمی ما فقط برای صنایع داخلی تولید می کنند؟ آیا کسی در صنایع پتروشیمی فقط به بازار داخلی فکر می کند؟ آیا فکر می کنم؟ در این جاها هم باید واردات تولید شود که کیفیت آن عرضه شود.

. . . . . تنها راهی که وجود دارد این است که کسب و کار را به گونه ای انجام دهد که هر کس در آن کار را می بیند که یک فعالیت اقتصادی را در یک حوزه انجام می دهد به راحتی کارش را شروع می کند. الما الان اگر در ایران شرکتی را ثبت کنید از لحظه‌ای که می‌توانید تا لحظه‌ای را بگیرید که می‌توانید به نقطه ربد بروید. اینی مثال یک کارت بازرگانی داشته باشید. یدهای مالیاتی داشته شیشید. دو سال زمان میبرد. در چنین شرایطی چگونه انتظار داریم که دستور بدهیم که آقایان درست کار کنند و همه چیز درست شود. چگونه چنین مواردی امکان پذیر است؟ آیا این کار درست شده است؟

هاوه گفت: . . . . همه آن‌ها را تنبیه کنیم تا کسی در این کشور دروغ نگوید. هر کسی که به مردم دروغ می گوید که برای او تبعات دارد.

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

تماس با ما