گزارش CPI نشان می دهد که تورم با سریع ترین سرعت از سال 1982 در ماه گذشته افزایش یافت زیرا قیمت مصرف کننده 7.9٪ افزایش یافت.

[ad_1]

[ad_2]

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

تماس با ما