یولی: موسوی نپذیرفتن انجام :: ورزش سه

[ad_1]

خبد :ر: 1811106 |
28 14من 1400 ساعت 17:35 |
639 |ازدید |

0
دیدگاه

یای خواندنی بعد از 9 ساعت جلسه خبرساز!

هیو هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگاران تصمیم‌گیری در جلسه هیئت‌رئیسه را شرح داد.

به گزارش “ورزش سه” بعد از حوالی ساعت 8 صبح، جلسه هیات رئیسه با موضوع عزل رئیس فدراسیون فوتبال آغاز شد، سپس اعضای بعد از تصمیم گیری با عزل موقت شهابالدین عزیزی‌خادم، به انتخاب جانشین و سرپرست رفتند و گمانه‌زنی‌های پرشمار در نهایت حکم کردند. سرپرستی میرشاد ماجدی از سوی هیئت‌رئیسه نهایی و امضا شد.

احسان اصولی که نظر هیئت رئیسه به عنوان نماینده موقت فدراسیون فوتبال، در گفتگویی با خبرنگاران بعد از جلسه هیئت در جمع خبرنگاران برگزیده شده است: از اینکه نزدیک 9 ساعت منتظر بودید و حضور داشتید، من عذرخواهی می کنم و امیدوارم که اذیت نشوید. جلسه بسیار طولانی بود، بحث های کارشناسی بسیار متعدد و متکسری را داشتیم.در دستور اول جلسه که از رئیس جمهور موقت مستدال شد، بعد از اینکه بحث هایی که قبلا ارائه شده و گفته شده بود، دوباره طرح و جناب آقای عزیزی خادم دفاعی شد. وودشان و مباحث را ارائه کردند.

وی اوو: بعد از دریافت دفاعیات ایشان و گفتگو و گفتگوی همکاران با ایشان، بنابرین در اساسنامه اعضاء می‌شوند، نباید در رأی گیری شرکت کنند، آقای عزیزی‌خادم جلسه را ترک کردند. . . . . .

اصولی درباره انتخاب جانشین عزیزی‌خادم توضیح داد: از دستور کار لل رئیس فدراسیون فوتبال، وارد بحث، تبادل نظر درباره برنامه‌نامه، نواب اول و دوم و سوم، می‌توانند جایگاه سرپرست و جانشین را داشته باشند، که ما نایب رئیس اول و دوم من از مجمع و نام‌های AFC دریافت کردیم که بعداً درباره آن صحبت می‌کنیم. خانم موسوی هم به نوعی مسئولیت سرپرستی را نمی پذیرد و با توجه به اینکه در اساسنامه آمده است که بعد از نواب رئیس، بسابقه ترین فرد در هیئترئیسه، ما از جایی که افراد باقیمانده در ترکیب از جهت سبقه عضویت در هیئترئیسه برابر بودند و در دوره جاری عضو بودند. . . . . .

احسان اصولی در واکنش به تغییرات چارت مدیریتی فدراسیون فوتبال گفت: دبیرکل به قوت خود کار خود را دنبال می‌کنند و اکثریت اعضای هیئت‌رئیسه به این موضوع تاکید می‌کنند که آنها کارشان را ادامه دهند. . . . . . . . . . .

اصولی در واکنش به انمان برگزاری مجمع توضیح داد: به‌زودی در اینباره صحبت می‌کنیم؛ در سال آینده خواهد بود، ما 24 اردیبهشت ماه را در گذشته تعیین کرده بودیم که باید موضوع تشریفاتی را در دستور جلسه تغییراتی داشته باشد که اینها را منطبق با اساسنامه تصمیم گیری کرد و در اولین فرصت تلاش میکنیم مجمع را برگزار کنیم. . . . . . ی دیدگاه مدیریتی را فدراسیون تجربه خواهد کرد و بر این تصمیم گیری می شود.

هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان صحبت هایش گفت: ختی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ه من در تشریک مساعی و استفاده از خرد جمعی الگویی در فضای مدیریتی کشور به ویژه در حوزه ورزش می‌توان به نوی اقدام نو و انشاالله پیام این اقدام که به خرد جمعی در قانون است به بقیه برسد. گ ه‌زمان‌زنی‌هایی که هست خیلی اعتنا نکنید و اجازه دهید از سایت رسمی فدراسیون موضوعی اعلام شود.

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما