Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

[ad_1] نردبان‌هایی در کنار ساختمان آپارتمانی که ماه گذشته در آن آتش‌سوزی در برانکس در شهر نیویورک رخ داد، نصب شده است که منجر به کشته شدن 17 نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر شد. یوکی ایوامورا / AP مخفی کردن عنوان تغییر عنوان یوکی ایوامورا / AP نردبان‌هایی در کنار ساختمان آپارتمانی که ماه گذشته در آن آتش‌سوزی در برانکس در شهر نیویورک رخ داد، نصب شده است که منجر به کشته شدن 17 نفر و زخمی شدن ده‌ها

تماس با ما