()اویر) درگیری شدید گورکن عسلخوار هار تیزشا تیزشاخ و شغال.

[ad_1]

. . . .

. . . . .

دیرک در این باره می‌گوید: یک نقطه خاص در پارک ملی اتوشا یکی از نقاط مورد علاقه من است که برای عکاسی در آنجا می‌روم. مدتی کنار حوضچه آب نشسته بودیم، اما اتفاق خاصی نیفتاد.

. . . . . می‌خواستم با ماشین دور بزنیم که از دور متوجه حرکت چیزی شدم. . . . .

همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و در نند دقیقه تمام شد. ی‌تما می‌توانید سال‌ها را در طبیعت بگذرانید و هرگز چنین چیزی را نبینید. این چیزی است که من در مورد حیات وحش آفریقا دوست دارم.

حین حیوانات خشمگین هستند و در انجام هر کاری که راهشان قرار بگیرد دریغ نمی‌کنند. نوع رفتاری که در اینجا نشان داده شده واقعاً غیرمعمول نیست.

خاخ در جنگ گا گورکن عسل خوار به سختی نیفتاد. . . . . . اولین باری که این اتفاق افتاد فکر کردم مرده است، اما خودش را تکان داد و دوباره به طور مداوم شارژ شد. در نهایت تیزشاخ خسته ود و ن نشینی کرد.

سدس زده می‌شود که اگن گورکن عسل ممکن است هاری داشته باشد. . . . . .

روز دوم ما در ننر همان حوضچه آب یودیم و همان گورکن عسل خوار از راه رسید. این بار با یک لال پشت‌سیاه درگیر شد، باورم نمی‌شد. گورکن عسل خوار شغال را تعقیب کرد. در دوردست، جایی که دوربینم نمی‌توانم به آنجا برسم، چند شغال دیگر به معرکه پیوستند. در ن لحظه گورکن عسل خوار با ۷ لال میجنگید! در یک لحظه گورکن از پوزه یک شغال گرفت و س گیادگی او را از میدان خارج کرد. دیوانه !ود!

. . . . طمانطور که قبلاً گفتم، می‌توانم سال‌ها را در طبیعت اسپری کرد و هرگز چنین چیزی را ندید.

[ad_2]

John Warren

طرفدار پرشور وب. خالق تایید شده مبشر اینترنتی آزاد. برگزارکننده برنده جایزه گیمر. زامبی مادام العمر.

تماس با ما