()اویر) کشف گترگترین موج کیهانی باز مانده از بیگ بنگ!

[ad_1]

-رارو- . . . . . ی ن و و به به به پیک پیک پیک پیک ……………………

به گزارش فرارو ، مان ما پر از کهکشان‌هایی است که به طور یکنواخت پخش نشده اند، اما در ساختارهای وسیعی انجام می‌شود. بزرگترین آن‌ها شامل هزاران کهکشان است که «شه‌هوشه‌های کهکشانی» نامیده می‌شوند. هیاهی اوقات، دو خوشه کهکشانی شروع به جذب یگدیگر از طریق نیروی گرانش می‌کند که باعث می‌شود یک خرده خوردن جتناب ناپذیر شود. برخورد خوشه‌های کهکشانی قوی‌ترین رویدادهایی هستند که از زمان شکل‌گیری کیهان ما می‌دهند و می‌توانند «زیازی» کنند.

کشف بزرگترین موج کیهانی باز مانده از بیگ بنگ!

وقتی دو خوشه کهکشانی با هم برخورد می کنند، می توانم شاهد انتشار یک جفت ضربات غولپیکر در میان خوشه های تازه شود که شباهت های زیادی به انفجارهای ناشی از هواپیماهای مافوق صوت، دارد. امروز تیم بین‌المللی از ستاره شناسان دقیق‌ترین مطالعه را در مورد یک ضرب‌های کیهانی انجام داد که در طی برخورد دو خوشه‌کشانی عظیم از یک میلیارد سال پیش ایجاد شد و خوشه‌کشانی به نام Abell 3667 را تشکیل داد.

کشف بزرگترین موج کیهانی باز مانده از بیگ بنگ!

پروفسور فرانچسکو دو گاسپرین استاد دانشگاه هامبورگ و INAF و همچنین نویسنده ارشد این مطالعه می‌گوید این فرآیند بسیار پیچیده‌تر از ز زر است. . . . . . زمانی که این الکترونهای سریع از یک میدان مغناطیسی عبور می‌کنند، رادیویی را که می‌بینیم منتشر می‌کند. توک‌ها توسط الگویی پیچیده از رشته‌های درخشان ایجاد می‌شوند که محل خطوط خطوط می‌شوند

آن ضربه‌های هنوز در خوشه‌های کهکشانی تازه تشکیل شده است با سرعت بسیار بالای 1500 دلار بر ثانیه منتشر می‌شود که معادل 2دد 2 است. این معنی است که جبهه شوک در مدت زمانی که برای خواندن این جمله فقط می‌کنید، از کل عبور زمین می‌کند. . . . . . برای مقایسه، آن راه شیری، کهکشانی که ما در نندگی می‌کنیم، بیش از ۶۰ برابر کوچکتر از این ضربه‌ها است.

کشف بزرگترین موج کیهانی باز مانده از بیگ بنگ!

ش ش د د د د د د د د د د د د د ستف من من من من من من من Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me فت فت این تلسکوپ از 64 بشقاب رادیویی مجزا تشکیل شده است که 13.5 متر قطر دارند و در مساحت 8 ولومتری پراکنده شده اند. پروفسور فینوگونوف از دانشگاه هلسینکی، که در تحلیل و تحلیل این تحقیق مشارکت کرده، نیز میگوید: «وجود شوکهها در آب 3667 با استفاده از تغییرات شدید در خواص گاز داغ که توسط انتشار اشعه ایکس ردیابی می شود، شناسایی می شود که داده های پرتویی توسط آن رصدخانه وجود دارد. XMM-Newton »مع تولید شده است. »

از: scitechdaily

هرجمه: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما