حت امالاً تراشه M2 Max عملکرد بهتری از Core i9-12900HK و گرافیکی در سطح RTX 3070 داشته باشید – زومیت

[ad_1]

2نی‌ها از عملکرد پردازشی و رافیکی برای تراشه‌های M2 و M2 مکس اپل می‌دهد که یک‌لیکون آینده‌ای اپل در SoC یای M1 و M1 مکس فعا است. چملکرد چندهسته‌ای M2 Max می‌تواند از عملکرد Alder Lake Core i9-12900HK پیشی بگیرد. اکسن در حالی است که پردازنده گرافیکی ۴۰ یای زن از نظر تئوری می‌تواند به عملکرد گرافیک RTX3070 لپ‌تاپ نزدیک شود.

آخریناً اخبار زیادی به گوشمان رسیده است که نشان می‌دهد اپل دستگاه‌های مجهز به تراشه‌های M2 را ماه مارس (اسفند ۱۴۰۰ یا فرور) دارد. 2نوز عملکرد اپل M2 را در دنیای واقعی ندیده‌ایم. اما با پیشرفت‌های بعدی تراشه‌های اپل درمقایسه‌با نسل گذشته خود، می‌توان ایده‌های منصفانه‌ای داشت.

مشخصات فنی:

Worala Macworld اعدادی را ارائه داده است که می‌تواند تخمینی تقریبی از عملکرد پردزاشی و گرافیکی تراشه‌های M2 و M2 مکس اپل به ما بدهد. یرای تخمین این اعداد از تقسیم‌بندی مشابه بین تراشه‌های A14 و A15 بایونیک اپل برای M1 و M2 استفاده می‌شود. مراین‌اساس، تعداد هسته‌های قوی M2 در ساختار چندخوشه‌های هسته‌های پردازنده، می‌توان دو برابر آن باشد که در A15 باشد.

اینی است که A15 Bionic دو ق درتمند و چهار هسته‌ای مصارف بهینه‌تر و پنج هسته‌ای رافیکی در مدل‌های Pro iPhone 13 می‌دهد. بنابراین، می‌توان تعداد چهار هسته‌ی قدرتمند و چهار هسته‌ای را برای M2 اپل در نظر گرفت. . . . . . .

Mملکرد M2 مکس ۷ درصد سریعتر از Core i9-12900HK

شهیراشه‌ای A15 یکایونیک در آزمون‌های تک‌هسته‌های و چندهسته‌ای بنچمارک گیک‌بنچ به‌ترتیب حدود ۷، ۲۰ درصد سریع‌تر از A14 بایونیک است. جهات به امتیازات تک‌هسته‌های فعلی M1 و M1 مکس، Macworld تخمین می‌زند که امتیاز M2 و M2 مکس را در این آزمون از مرز 1800 عبور نن.

زآزآ‌ج‌‌ج که هسته‌های قدرتمند M1 موجود از M2 است، می‌شود که تراشه‌ای M2 در آزمون چندهسته‌ای تیمتر ز 1ر ز زر ز زر شود. ، اینحال ، اینی می شود که M2 Max امتیاز ۱۴ . ۶۳۲ حداقل ۱۹/۵ درصد سریعتر از M1 Max باشد. این احتمال وجود دارد که M2 مکس موردانتظار می‌تواند ۷/۲ درصد سریع‌تر از تراشه‌ای Core i9-12900HK آلدر لیک در آزمون چندهسته‌ای باشد. مصرف انرژی بسیار کمتر، در آزمون تک‌هسته‌ای عملکرد یکسانی دارد.

GPملکرد GPU شهراشه M2 برابر RTA RTX 3070

در بحث عملکرد گرافیکی، می‌توان انتظار داشت که M2 به ۱۰ هسته گرافیکی مجهز باشد. اما M2 مکس ممکن است ۴۰ هسته داشته باشد. MD 3DMark Sling Shot Extreme Unlimited 15 کملکرد تراشه‌ی A15 بایونیک حدود ۲۴ درصد بهتر از A14 بایونیک است. . . . . .

در بنچمارک دیگری با نام 3DMark Wildlife Unlimited. این می‌شود که M2 نیز به‌طور مشابه حدود ۳۰ درصد سریع‌تر از M1 باشد. ی تظ 23 23 23 23 23 23 23 23 د یعت یع‌ت یع‌ت ل د د د د د د 1

زنقل از Macworld، امتیاز پیش‌بینی شده برای M2 با 3DMark Wildlife Unlimited، رار نزدیک به امتیاز RTX 3070 موبایل است. ماهراً در پایگاه داده‌ای 3DMark چنین امتیازی وجود ندارد. جاوجوداین، این موضوع مشکلی ندارد که دردزدنده گرافیکی M2 است

. . . . در حالت کلی، جابه‌جایی از M1 به M2 می‌توان مشابه چیزی باشد که بین A14 و A15 بایونیک اپل رخ داده است. پس می‌توان انتظار داشت که درصد عملکرد CPU و ۳۰ درصد نیز عملکرد GPU بهبود داشته باشد.

ناگفته نماند پیش بینی ها نمی توانند مشخص باشند. کهراکه انتظار می‌رود اپل تراشه‌ی M2 را معمارانه N4 کترکت TSMC بسازد که در مصرف انرژی بهینه‌تر است و روی فرکانس کاری بیشتر می‌تواند. طبق ادعای TSMC، فرآیند ساخت چهارنانومتری باید 11 درصد عملکرد بهتری در همان توان مصرفی داشته باشد یا 22 درصد از توان کمتری برای ارائه عملکرد مشابه با فرآیند پنجنانومتری مصرف کند.

درضمن، تغییرات دیگری نیز در عملکرد تراشه ها دخیل هستند که ازجمله ای آنها را می توان به موتورهای عصبی اپل، موتورهای رمزنگاری و رمز گشایی ویدئو، حافظه روی سطح مقطع دای و عملکرد سیستم ذخیره سازی حافظه اشاره کرد; بته ا درنظرگرفتن همه اینها، انتظار میرود که اپل باردیگر تراشه‌هایی پرقدرت باشد.

[ad_2]

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

تماس با ما