«را «وقلوهای منظومه شمسی» مم رنگی؟

[ad_1]

-رارو- دو هاره اورانوس و نپتون، شبیه‌ترین سیارات به یک دیگر در منظومه شمسی ما هستند. ندازه و جرم آن‌ها تقریباً یکسان است، کیبرکیبات‌ها و ساختارهای مشابه دارند و حتی نرخ چرخش آن‌ها مثل ستم ست م ه ه ه ه ن د تا ت توو. برخی مطالعات مدعی شده اند که می توانند این معما را حل کنند و پاسخ قانع کننده را برای این موضوع بیابند.

به گزارش فرارو ، . . . . . در سمت دیگر، اورانوس بیشتر به یک گوی سبز رنگ می‌ماند که سطحی ماملاً صاف و ظریف است. اما اگر این دو سیاره از هر نظر بسیار شبیه به من هستند، تفاوت در رنگ آبی بر روی متان آن‌ها از این آمده است؟

اکنون یک تحقیق جدید آپلود شده در سرور چ پاپ و در انتظار بررسی وبسایت آرکایو arXiv ، به گفته تیمی به سرپرستی پاتریک ایروین، فیزیکدان سیارهای از دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، لایه های بیرون از مه رنگ اورانوس را رقیق می کند و در نتیجه یک گوی رنگ پریده در مقایسه با دوقلوی دورتر آن ایجاد می کند. اورانوس و نپتون، تا توجه به اندازه گیری های ما از این دو سیاره، ساختاری بسیار مشابه دارند. یک هسته کوچک کوچک توسط گوشته‌ای از آب، ومونیاک و یخ‌های متان احاطه شده است. . . . . . . . .. .

ایروین و همکارانش مشاهدات مرئی و نزدیک به سروسرخ این دو سیاره را تجزیه و تحلیل کردند تا مدل‌های موجود از لایه‌های جوی آن را تجزیه و تحلیل کنند. من‌ها موفق به یافتن مدل‌هایی شدند که مشاهداتی مانند رنگ طوفان‌های روی نپتون و سایه کم‌تر اورانوس را به بیوبی می‌بینند. احقق خود، محقق در مدل‌های متوجه شدند که هر دو سیاره دارای لایه‌های از مه فتوشیمیایی نند. این فرآیند اتفاق می‌افتد که ترتوهای فرابنفش خورشید، ذرات آئروسل را در جو تجزیه می‌کند و ذرات مه تولید می‌کند. . . . . .

آئروسل ۲ نامیدن و در ر دو آره به نظر می‌رسد که منبعی از دانه‌های ابر است که در مرز پایین‌تر به یخ تا متان متر است. در اورانوس اما، به نظر می‌رسد این لایه دو برابر مات‌تر از نپتون است و به یمین دلیل است که این دو سیاره متفاوت به نظر می‌رسن. این پژوهش در مقاله خود مینویسد: «از آنجایی که مشخص شده این ذرات جذب کننده اشعه ماوراء بنفش هستند، این امر بازتاب کمتر مشاهده می شود UV اورانوس را توضیح می دهد و همچنین توضیح می دهد که چرا به نظر می رسد اورانوس برای چشم انسان رنگ آبی کم رنگ. تری نسبت به نپتون دارد، این رات دارای بازتاب قابل مشاهده است سفیدی هستند. »

گیرگی کمتر لایه آئروسل -2 نپتون همچنین توضیح می‌دهد که چرا مشاهده لکه‌های تاریک در جو نپتون راحت‌تر از اورانوس است. رر ر لایه Aerosol-2 یک لایه مه عمیق‌تر به نام Aerosol-1 وجود دارد که در آن متان دوباره تبخیر شده و رات مه دوباره رسوب م. سپس اذن ذرات مه متراکم می‌شوند و به ستریستال‌های زیر میکرونی سولفید هیدروژن تبدیل می‌شوند. این منطقه با یخ و مه تاریک سازگار است. تیم عتقم این است که این منطقه Aerosol-ج ییایی است که منشأ ویژگی‌های تاریک مانند لکه‌ها و نوارهای مشاهده شده روی نپتون است. آئروسل ل نپتون نازکتر و شفاف‌تر باشد، این ویژگی‌ها را بیشتر می‌کند.

آیا مطمئن هستید که می خواهید ادامه دهید؟ آیا سؤالی دارید؟ نها نوشتند: شاهدات آتی درباره اورانوس و نپتون ممکن است به این سوال کمک کند که مناطق تاریک و مناطق تا نا،ا نا،ا

از: Sciencealert

هرجمه: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Tiana Fitzpatrick

دوست حیوانات در همه جا. متخصص موسیقی برنده جایزه. کافه قهوه. ارتباط دهنده. کاوشگر. متعصب الکل

تماس با ما