۷ موردی که نباید با جوش شیرین تمیز کنیم

[ad_1]

فکاید فکر کنید که جوش شیرین یک کاک همه کاره است. . . . .

شوش شیرین یک ماده همه کاره در آشپزخانه است. ز جوش برای طبخ، ا، پاک کردن لکه‌ها و انواع شیرینی‌ها را می‌کنیم. . . . . . مرا ایجاد می کند و از رفتن آن ها می شود. به نوعی می‌توان گفت برای این وسایل، جوش یرین را به ونوان پاک‌سازی بسیار قوی انتخاب کنید.

۱. شیشه

«جوش شیرین یک کاک کننده ساینده است، بنابراین یا ا د د جا جا جا د . . .. .

۲. مجموعه

اشکالی ندارد که از جوش شیرین برای تمیز کردن گلدانها و تابه‌های ماشینی خود استفاده کنید. اما بهتر است به داد داشته باشید که بعد از آن، سطح را (آبا آب شیرین) و درست کنید. ج پرنتر، بنیان مراقبتهای بلیس، میگوید: سماس جوش با آلمینیوم باعث می‌شود که آلمینیوم به سطح قهوه‌ای تبدیل شود.

۳. اجاق سرامیک رو میزی

ز جوش شیرین برای سطح یای یا براق سرامیکی اجاق از جوش شیرین استفاده نکنید. در این مورد نیز جوش شیرین باعث خراش سطح می‌شود.

۴. گنگ مرمر

. . .. . . . . . . پرنتر میگوید: «برخی وب سایتها از جوش شیرین را بر روی این توصیه می کنند، اما سازندگان سنگ نسبت به آن هشدار می دهند، زیرا آسیب بالقوه می شود که می تواند در ازمدت ایجاد شود.»

۵. مبلمان چوبی

شوش شیرین می‌تواند بیش از حد از مبلمان چوبی قوی باشد و نآا را از بین ببرد. یشنهاد می‌شود با استفاده از مخلوط صابون و آب اقدام به تمیزکاری برای مبلمان چوبی کنید.

۶. نقره جات

یی یامرون، پرپرست تمیز کردن در خانه، می‌گوید:

۷. چیزی با شیارهای ذهن

جوش شیرین پس از خشک شدن، یایای سفید و غبارآلود را پشت سر می‌گذارد. بنابراین هرگز نباید آن را برای تمیز کردن سطوح شیا شیارها یا ترک‌های کاربردی استفاده کنید. بقرا بقایای بن بر جای خواهد ماند.

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما