()اویر) فوان فلسطینی یک دودرو با ضایعات ساخت

[ad_1]

. . . . .

به گزارش فرارو، این جوان 34 ساله، اهل روستای سنیریا در استان قلقیلیه در شمال کرانه باختری، قطعات ضایعاتی را که از وسایل نقلیه جمع آوری کرده بود، روی سازه خاصی که خودش طراحی کرده بود، قرار داد تا به قول خودش رویای زندگی اش باشد. را ارزیابی کند.

. . . . .

. . . ابوحجله در کار ساختمانی است و در آهنگری و مکانیک تخصص دارد.

عبدالکریم یاان می کند که برای این وسیله نقلیه از برخی از تجربیات دوستانش و از اینترنت دریافت می شود.

این فلسطینی در حیاط خانه اش ماشین اسپرتش را بررسی می کند و میگوید: من سالهاست که موتور سواری می کنم و آرزوی من این است که یک جیپ چهار چرخ متحرک برای آفرود و کوهستان داشته باشم، اما گران است و از توانم خارج است.

. . . . . ایده را در نن پروراندم و شروع به اجرا کردم. در طراحی مشکلات متعددی که دچار مشکل شدم و بارها دوباره کار کردم تا به این نتیجه رسیدم.

ابوحجله وسایل نقلیه خود را در داخل حوضچه دردناکی از آب در شمال کرانه باختری می‌رند و به سرعت از آن خارج می‌شود و از جاده‌ها خارج می‌شود.

. . . . .

. . . . . .

. . . . .

. . . . .

ب حج حج حج حج ز ز ز ز ز ز ست ست ست ست ست ست ست او میگوید: بسیاری از کسانی که عاشق سوار شدن به این نوع وسایل نقلیه هستند به دلیل گرانی توان خرید آن را ندارند و امیدوارم بتوانم از آنها بسازم و در بازار داخلی به فروش برسانم.

و درباره ایمنی خودروی ساخته یزده نیز می‌گوید:

ابوحجله علاوه بر این خودرو برای دختر ننج ساله خود نیز یک وسیله نقلیه کوچک ساخته شده است.

[ad_2]

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما