۲۵ رار نن آلاینده خطرناک در خانه‌ها

[ad_1]

وقت خانه‌تکانی است، مردم به تکاپو افتاده‌اند. ز یزیمیزی پنجره‌ها و اتاق‌ها تا سروسامان دادن به کمد و قفسه‌ها حتی یالی که یک لال است داروها در گوشه‌کنار طبقات جاخوش کرده‌اند. مان داروهایی که تاریخ مصرف گذشته و به دادت ایرانیان هر سال نند هفته مانده است.

به گزارش همشهری، اقدامی که به گفته نوشین محمدحسینی، مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامتمحور «خطرناک» است، چرا که مخرب و سرطانزای آن از روش های مختلف به چرخه زندگی افراد برمی گردد. به متخصصان سرانه مصرف دارو در کشور 3 تا 4 برابر مصرف سرانه جهانی است و ایران با جمعیت 80 میلیونی به اندازه کشور 1.5 میلیون نفری چین دارو مصرف می کند که 10 تا 15 درصد آنها خودسرانه است. بخشی از آن‌ها هم به‌دلیل نگهداری نامناسب و امام شدن تاریخ مصرف همراه با نوشیدنی‌های معمولی دور ریخته می‌شوند. . . . . . راهاندازی این پویش، خبری است که محمدحسینی دیروز در نشست خبری مجازی به آن اشاره کرد و گفت: «در روزهای آینده با همکاری داروخانه ها، جعبه هایی برای جمع آوری تاریخ مصرف داروهای گذشته و دورریز در نظر گرفته می شود و احتمالاً شرایطی فراهم می شود که مردم این داروها را مصرف کنند. دارو را داروخانه‌ها بدهند. »

بهگفته مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های متمرکز، در پایان هر سال، تعداد زیادی از آلاینده های دارویی در دوره خانه های نوروزی همراه مسافران معمولی وارد چرخه طبیعت می شوند و خطرات ناشی از دفع غیراصولی و غیربهداشتی ها را دارند. به گفته محمدحسینی آنتیبیوتیکها جزوات پرخطر در این زمینه و باید جلوی دورریزشان را گرفت: «گاهی مصرف این دارو در روند درمان ناقص میماند یا درمان، اثربخش نبودن آن و نگهداری غیراصولی به دورریزشان می شود. آنتیبیوتیکها اگر در مصرف معمولی قرار گیرند، می توانند دوباره به چرخه زندگی برگردند و این مسئله از طریق سبزی، آب آشامیدنی، گیاهان یا گیاهان مصرف کننده سبزی می گیرند و مقاومت میکروبی ایجاد می کنند.

مقاومت میکروبی یعنی اینکه دوره درمان بیماری های عفونی طولانی تر می شود و امکان درمان هایی ازجمله پیوند و شیمیدرمانی را کم می کند. او ادامه داد: « می گویند . . . . اگر در خصوص امحای حن‌ها دقت کنید برای سلامت جامعه پرخطر خواهد بود. داروهاي داروهاي هم جزو همين داروها هستند. » این مسئول معتقد است که اگر 25 میلیون خانواده ایرانی در همین چند روز پایانی سال هر کدام 100 گرم دارو را به شکل غیراصولی دورریز کنند، 25 هزار تن آلاینده داروی خطرناک وارد چرخه طبیعت می شود و این بسیار نگران کننده خواهد بود: «سالهای گذشته پویشهایی برای اطلاع‌رسانی مناسب امحای درست پسماندهای صنایع دارویی و داروخانه‌ها انجام شده است، در ارتباط با داروهای خانگی با بایا اد م.

او درباره اقدام خانواده ها برای دور ریختن این داروها توضیح داد: «تا سال گذشته این توصیه می شود که داروهای تاریخ مصرف گذشته را در 2 بسته بیماران برای داروهای معمولی و وسایل برنده و شیشه های شربت در نظر بگیرند، اما امسال توصیه های دیگری داده شده است. . بهترین روش، استفاده از این داروها به داروخانه هاست، چرا که داروساز ما نسبت به نگهداری این داروها تا زمان تحویل به ما این جعبه احتمالاً در روز‌های آینده‌هایی در داروخانه‌ها برای جمع‌آوری محصولات دارویی منازل ایجاد می‌شود و ما از جمع‌آوری می‌کنیم. محمدحسینی درباره زمان آغاز این پویش هم گفت: بنابراین از مردم خواهش می کنند در خانه تکانی ها، داروهای دورریزشان را داخل خانه های معمولی قرار نمی دهند و تا زمان اطلاع رسانی از سوی ما به همان شیوه ای است که اعلام می کند نسبت به بسته بندی و نگهداری موقت آنها در مکانی ایمن و دور از دسترسی کودکان اقدام کنند.

سئ سئ ا ا ا چ چ چ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر اما اگر آن آمار فروش و مصرف داروها را با هم مقایسه کنید، آن را نشان می دهد که یاری از داروها به صورت خودسرانه است. اگر چه این موضوع به تنهایی عامل مصرف داروهای خودسرانه نیست چرا که در کشور ما به‌شدت دارو ارزان است و این ارزانی بیش از اندازه باعث می‌شود که در کشور رخ دهد و در همسایه‌ها با قیمت بالاتر فروخته شود. » او ادامه داد: «در خانه تمام ایرانیها باکس دارو و انواع و اقسام داروهای ضدبیوتیک و مسکن دارد و در اینباره باید فرهنگسازی و اطلاع رسانی صورت بگیرد که مردم بدانند داروی مصرفی بسیار خطرناک است. .ن‌ها باید از یمین مصرف دارو به میزان نیاز و برای مشکلی، واقعا وجود دارد محدود نند. بته خیرخی داروها به‌عنوان کمک‌های اولیه باید به تعداد کم در هر خانه‌ای باشند و در این‌باره مردم می‌توانند قاراهنما ییاند.

[ad_2]

Sadie Kirk

کارشناس فرهنگ پاپ. موسیقی نینجا. عاشق غذا. نویسنده. دوست حیوانات در همه جا. گورو معمولی بیکن.

تماس با ما